• Stamspolning

 • Varför Stamspola?

  Förläng livslängden på avlopppssystemet. Planerad underhållsspolning, alltid en bra investering!

 • Hur går det till/Metod

  Vår metod är skonsam då avloppssystemet spolas rent med låga tryck, och ett högt flöde av hetvatten: Vi använder bara vanligt vatten och inga kemikalier. Vi börjar spola från bottenplan och arbetar oss uppåt i fastigheten. vi går ner i alla avlopp såsom golvbrunnar, handfat, wc och köksstick. En slang med självdrivande spolmunstycke matas ut i avloppssystemet. det höga spolflödet med varmvatten sköljer bort avlagringar av fett och smuts i ledningen.

  Det låga trycket minimerar risken att skada avloppsrören. För högt tryck riskerar skador på röret vilket påskyndar korrosionscykeln, och kan orsaka sprickor.

  Vår metod är välbeprövad, och är den efektivaste i branschen.
  Ett planerat underhåll förlänger livslängden på avloppsrören.

  Vi rekommenderar planerad underhållsspolning med intervaller på 5-7 års mellanrum. Rörspolningen säkerställer avloppsrörens funktion, och motverkar att de täpps igen av rost, smuts och beläggningar. Det gör även att man Undviker akuta stopp med översvämningar och dyra vattenskador som följd. En stamspolning kan också upptäcka brister i tid, som då kan åtgärdas innan det är försent.

  Vi erbjuder fasta priser med garanti på utfört arbete. Vi hjälper dig att lägga upp en underhållsplan för avloppssystemen, så du får bättre kontroll över rörens status och fastighetens ekonomi.

  Bromma Högtryck har utfört stamspolningar i storstockholm sedan 1985.