• Slamsugning

 • Med slamsugning undviker du problem och förebygger kostsamma översvämningar i regn- och dagvattensystem.
  Vi erbjuder tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och fettavskiljare.

  En regelbunden slamsugning minimerar risken för översvämning och andra skador på din fastighet. Med en regelbunden och planerad slamsugning minskar du även risken för läckage och föroreningar i miljön.
  Att regelbundet slamsuga och spola dagvattenbrunnar och ledningar på hösten och våren är mer ekonomiskt än att förlita sig på akuta insatser.

 • Slambil för alla typer av uppdrag.

  Våra välutrustade fordon är anpassade till olika typer av uppdrag och förhållanden inom slamsugning Stockholm. Bilen lastar totalt 9000 liter slam/vatten . Den är utrustad med dubbla spolsystem/pumpar med ställbart tryck och flöde.

  Med vår fastighetskombi kan vi utföra alla typer av jobb för både fastighetsbolag, kommuner eller privatpersoner.
  Våran slambil är ADR-klassad: Fordon utrustade för transport av farligt gods i tank, exempelvis brandfarliga, sura, basiska och andra miljöfarliga.
  Fordonen har säkerhetsutrustning och körs av specialutbildade förare.