• Rotfräsning

 • Av olika anledningar kan man behöva fräsa eller rotskära rören för att öppna flödet och komma åt att renovera det skadade röret. Det är inte ovanligt att rötter växer sig in i ledningarna på jakt efter vatten och skapar stopp. Även fett, gammalt spackel och betongrester är orsaker till att fräsa rör. 

  Genom filmbesiktning kan man upptäcka orsaken till stopp i avloppsledningarna. 

  Fräsningen utförs med special maskiner samt anpassade fräsverktyg i härdat stål. Den utförs även med högtryck där vattentrycket driver fräsverktyget.

 • Undvik att plantera vissa träd

  Alla träd har rotsystem som kan leta sig igenom rör men vissa är tuffare än andra. 

  Rönn - har en djupgående hjärtrot som grenar sig utåt neråt. Rapporterade skador från rönn till avloppsrör är 11 meters avstånd. Salix - Rapporterade avstånd på skador orsakade av Salix till avloppsrör är 40 meter.
  Pil och poppel är värst, dom bör inte alls planteras i närheten av vatten- och avloppsledningar i marken.
  Stora träd som alm, ek och hästkastanj är besvärliga först när de blir gamla. Vill man stoppa eller begränsa ett träds rotutbredning kan man använda sig av olika geotextiler eller geomembran.

 • Fräsning av rostbeläggningar i fastigheter

  Med åren bildas det grova rostbeläggningar på väggar o botten i gjutjärnsrören. detta kan orsaka driftstörningar då papper mm fastnar i beläggningarna.

  En noggran filmning utförs för att kontrollera omfattningen samt att ledningen inte är skadad. Sedan fräser man loss beläggningarna för att sedan högtrycksspola samt slamsuga upp rost slammet. En filmning utför för att säkerställa att ledningen inte har skadats och dokumentationen lämnas till kunden.