• Rörinspektion


  • En filmning av av rörens insida kan till exempel användas för att bestämma status och renoveringsbehov av ett rörsystem. Även för att hitta orsaken till en speciell avvikelse som t.ex kontinuerliga stopp i avloppet på ett visst ställe, eller söka efter misstänkt hål i röret.

    Vi utför dagligen rörinspektioner för att lokalisera driftstörningar i ledningar och avloppssystem. Det kan vara allt från återkommande stopp, översvämningar, fuktskador samt där man misstänker läckage eller har dålig lukt. Vanliga fel vi lokaliserar är skarvförskjutningar, hål, sprickor, rötter, rost, sättningar och föremål i ledningar mm. Rörinspektion utförs även för att bestämma ledningarnas status inför reparation eller tillbyggnad. Även vid nyinstallerade avloppsledningar i samband med slutbesiktning. 
    Vi har komplett filmutrustning för alla vanligt förekommande typer av avloppsrör både inuti, och utanför fastigheten.  
    Efter utförd rörinspektion bifogas DVD/usb  med protokoll/dokumentation samt eventuella anmärkningar och förslag till åtgärd. 
    Vår kamerautrustning filmar alla olika typer av avloppsrör både i, och utanför fastigheten. Vi kan även filma stuprör, dräneringsrör och avloppsventilation.