• Relining

 • Relining/ rörinfodring.

  Reliningmetoden går ut på att man förnyar röret inifrån med antingen strump- eller sprutmetoden. Lining / coating.  

  I denna ständigt växande marknad är det inte lätt att veta vilket reliningalternativ man ska välja,
  En relining tar ett par dagar och har ingen påverkan på övriga delar av fastigheten eftersom man slipper bila upp golv och väggar. Att renovera istället för att byta ut huvudledningar och rör är dessutom mycket billigare än att utföra ett traditionellt stambyte.

  Vi har 20 års erfarenhet inom reliningbranschen och kan därför vägleda er till rätt alternativ. Vi hjälper dig med den trygg rörinstallation från början till slut.
  Genom en besiktning av oss får du en garanti på att arbetet är kvalitativt utfört !

 • Coating

  Coating, även kallad invändig beläggning, används för renovering av avloppsrör, och utförs genom att belägga de befintliga rören invändigt med ett plastmaterial. Material kan vara olika men till exempel epoxi, som har en hög vidhäftningsförmåga, eller polyester. Coating med polyester och epoxi är beprövade metoder som har använts i avloppsrör i fastigheter i många år. De två vanligaste metoderna är antingen att spraya ut beläggningsmaterial i ledningen med ett roterande munstycke, eller att borsta på materialet på rörets insida med en roterande borste.

 • Lining

  Lining, även kallad strumpa/foderteknik, är en reliningmetod som innebär att man skjuter in en "strumpa" indränkt i epoxi eller annat plastmaterial i rörsystemet och sedan låter strumpan härdas under tryck. Installation av strumpa kräver inte särskilt mycket teknisk utrustning. Tillsätts extern energi vid uthärdning, såsom vatten eller ånga, kan man därigenom styra härdningstiden som man vill, från 2-3 timmar och uppåt.

  Slutresultatet av strumpan blir ett gastätt rör, vilket innebär att man måste fräsa hål i alla röranslutningar, i vilka man sedan kan placera speciella grenrörsanslutningar. Vid strumpinstallationer används flera olika material, strumpan i sig och det man impregnerar strumpan med.

 • När epoxin härdar stelnar strumpan, en process som tar från några timmar till flera dygn beroende på material och teknik. Påstick i rörsystemet slipas sedan ut med en tryckluftsdriven fräs. Strumpmetoden lämpar sig vid all invändig renovering i fastigheter, samlingsledningar, huvudledningar som oftast ligger ingjutna i källargolv som betjänar övriga ledningar i fastigheten och servisledningar som ligger utanför huskroppen och ansluter till kommunens ledningsnät, samt dagvattenledningar från yttertak till källare. Strumpmetoden har utvecklats snabbt under 2000-talet. Metoden kan användas även under fuktiga förhållanden. Strumpmetoden med epoxiimpregnerad polyesterfilt fungerar bra i de flesta fall i rör dimensioner från 50–800 mm.