• Istining/Ångning

  • kalla vintrar när tjälen går lite djupare finns risken att avloppsledningar och vatten ledning fryser o is-proppar bildas, 
    Vi har utrustningen samt kunskapen att med hjälp av hetvatten och rätt anpassade slangar tina upp is-propparna.

    Förebygg is proppar genom att isolera utsatta ledningar samt ev installera värmekablar  i eller runt vatten och avloppsledningar. 

    Hetvatten/ångning används företrädelsevis i restaurangkök, fettavskiljare och liknande, hetvattnet hjälper till att smälta fettet i ledningarna. Vilket underlättar vid spolningen och man får ett renare resultat.